Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 

MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació) és el portal web desenvolupat per l'Observatori de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans (OR-IEC).

MERIDIÀ és un servei d'informació especialitzada per a l'anàlisi, planificació, coordinació i difusió de les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) dins el sistema de ciència i tecnologia dels territoris de llengua i cultura catalanes. Des de la perspectiva rigorosa, central i independent de l'IEC, es tracta d'una iniciativa col·laborativa, amb la voluntat d'integrar i compartir informació amb els altres agents, facilitant-los un coneixement exhaustiu sobre el seu entorn científic i tecnològic.

Els objectius estratègics de MERIDIÀ són els següents:
  1. Avaluar el desenvolupament de les diferents àrees de la ciència i la tecnologia a partir de dades quantitatives indicadores, fonamentals per a la presa de decisions operatives per part de polítics, gestors i científics.
  2. Posar a disposició de la comunitat científica i de la societat en general un sistema d'instruments de treball i fonts d'informació sobre l'estat de l'activitat investigadora catalana.

L'OR-IEC es creà l'any 2003 com una estructura de suport a l'elaboració de la segona edició dels Reports de la Recerca a Catalunya , una sèrie d'informes periòdics elaborats per un equip d'investigadors reconeguts sobre cada una de les àrees en què es pot dividir l'activitat científica. La primera edició dels Reports, elaborada amb el suport de l'antic Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR), cobria el període 1990-1995 i s'organitzà en vint-i-quatre àrees temàtiques. La segona edició, amb el suport del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), cobria l'etapa 1996-2002 i les àrees temàtiques s'ampliaren a vint-i-set.

L'OR-IEC actualment s'integra dins del Servei de Suport a la Recerca de l'IEC i té entre les seves funcions continuar donant suport i difusió a l'elaboració dels Reports, a més del suport i l'avaluació de les activitats científiques dutes a terme al mateix Institut. Tant la creació dels Reports com de l'OR-IEC responen a la missió formulada en els Estatuts de l'IEC, en els quals es destaca el seu paper fonamental en el sistema català de ciència i tecnologia.


 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia