Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
Una patent és un dret de propietat intel·lectual que protegeix una nova invenció tecnològica, aplicable industrialment en un territori i un període de temps determinats. Com a font d'informació, les patents proporcionen dades substancials sobre les invencions i les transformacions en les capacitats tecnològiques. També donen informació sobre els inventors i els organismes sol·licitants (empreses, centres d'investigació, particulars, etc.), les dates de sol·licitud i de publicació, les referències a altres patents precedents i el codi de classificació.

En base a les dades sobre patents es poden elaborar múltiples indicadors sobre producció tecnològica i capacitat innovadora d'un sistema d'R+D+I. Les dades sobre patents s'acostumen a combinar amb la població total o activa, el nombre d'investigadors o la despesa en R+D per obtenir indicadors d'abast supranacional.

La informació de MERIDIÀ sobre patents s'organitza en informes dinàmics (cada informe presenta una metodologia pròpia), documents (memòries, articles, etc.) i enllaços.

L'abast cronològic de les dades comença l'any 2000 (en certs informes, pot arribar fins a l'any 1996). L'àmbit geogràfic s'ocupa de tota activitat d'R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i, alhora, s'estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic .

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia