Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
Les activitats científiques i tecnològiques són finançades i executades per un conjunt d'agents, els quals mobilitzen recursos financers, humans i materials amb la finalitat d'obtenir uns resultats (articles, tesis, patents, etc.) En aquest apartat, la informació de MERIDIÀ s'organitza en documents (memòries, informes, articles, etc.) i enllaços sobre els següents conceptes:

- Administracions públiques
- Centres d'estudis locals
- Centres sanitaris
- Empreses
- Grups de recerca
- Institucions privades sense finalitat de lucre (societats, fundacions, etc.)
- Instituts i centres públics de recerca
- Parcs científics i centres tecnològics
- Universitats (departaments, facultats, serveis, etc.)

L'abast geogràfic recull qualsevol entitat localitzada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i que ha desenvolupat activitats d'R+D+I a partir de l'any 2000.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic .

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia