Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
En relació al context socioeconòmic, s'examinen les activitats d'R+D+I amb l'objectiu de mesurar globalment els recursos econòmics i humans (inputs) que s'hi destinen. Les dades agregades faciliten un instrument per a la gestió, planificació, decisió i control en política científica i, a més, permeten la comparació internacional de les dades. A l'hora d'elaborar aquestes estadístiques, la majoria d'instituts oficials segueixen les recomanacions del Manual de Frascati, coordinat per l'OCDE.

En aquest apartat, la informació de MERIDIÀ s'organitza en informes dinàmics (cada informe presenta una metodologia pròpia), documents (memòries, articles, etc.) i enllaços sobre els següents conceptes:

- Despesa interna en R+D+I (despesa total, percentatge sobre el PIB, etc.)
- Personal dedicat a activitats d'R+D+I.

L'abast cronològic de les dades comença l'any 1996. L'àmbit geogràfic s'ocupa de tota activitat d'R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i, alhora, s'estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic .

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia