Institut d'Estudis Catalans
cerca:   avançada
 
La publicació d'articles i d'altres documents científics (notes, revisions, ponències, etc.) constitueix la via principal i més ràpida per difondre els resultats de la recerca fonamental. Les dades bibliomètriques sobre articles científics són bàsiques per estudiar la productivitat i la qualitat de qualsevol sistema d'R+D+I. De tota manera, la necessitat de comparar els diferents sistemes nacionals determina que s'examinin prioritàriament els articles publicats en revistes internacionals de reconegut prestigi per a la comunitat científica. En aquest sentit, les bases de dades de Thomson Scientific ISI han esdevingut el marc de referència més acceptat universalment.

La informació de MERIDIÀ sobre producció científica s'organitza en informes dinàmics (cada informe presenta una metodologia pròpia), documents (memòries, articles, etc.) i enllaços sobre els següents conceptes:

- Revistes científiques.
- Producció científica a les bases de dades de Thomson Scientific ISI.

L'abast cronològic de les dades comença l'any 2000 (en certs informes, pot arribar fins a l'any 1996). L'àmbit geogràfic s'ocupa de tota activitat d'R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra, i, alhora, s'estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic .

 
 
catalunya development experimental internacional materials molecular network new recerca redes research social systems tecnologia