La Fundación CYD analitza la recerca i transferència de les universitats espanyoles des d’una perspectiva autonòmica

La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2017). Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari...
Més

L’European Patent Office (EPO) constata el creixement de les sol·licituds de patents l’any 2017

L'European Patent Office (EPO) ha presentat l'Informe anual de l'any 2017. Així, l'EPO ha rebut 165.590 sol·licituds de patents europees (+3,9 %), xifra que confirma la tendència positiva en les sol·licituds dels últims cinc anys. A més, s'han publicat 105.635...
Més

L’AGAUR analitza la participació de Catalunya al programa Horizon 2020

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l'informe Fact Sheet H2020 – Participació de Catalunya amb les dades actualitzades fins al mes de febrer de l'any 2018. L'informe analitza la participació de les universitats, centres de...
Més

Catalunya ha obtingut un 29,6 % de les subvencions de l’Acción Estratègica en Salud (2016)

Creat l'any 1986, l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) és l'organisme públic d'investigació que promou, gestiona, avalua i finança la recerca biomèdica a través de l'Acción Estratégica en Salud (AES). Segons les dades de la Memoria 2016 de l'ISCIII, Catalunya ha...
Més

La FECYT publica 8 informes bibliomètrics sobre la producció científica en col·laboració internacional

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat vuit estudis bibliomètrics sobre la col·laboració científica de l'Estat espanyol (10è país en producció científica a escala mundial) amb Austràlia (11è país); el Brasil (13è país), Dinamarca...
Més

Convocatòries

Convocatòries: Programes i iniciatives de la Comissió Europea (2018)

La Comissió Europea (CE) ofereix una gran diversitat de programes i iniciatives per impulsar les activitats d'R+D+I, mes enllà del programa Horizon 2020. Ara, s'han obert 6 convocatòries amb 12 temes de recerca i innovació, dotades amb un pressupost total de 37,69...

Convocatòria: Pla Serra Húnter (2018/1)

El Pla Serra Húnter (PSH) ha obert la primera convocatòria de l'any 2018, de les dues anuals, per a la contractació de personal docent i investigador (PDI) a les universitats públiques catalanes amb criteris d'excel·lència internacional. Aquesta convocatòria ofereix...

Sobre la protecció de dades personals
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar les subscripcions a l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat

General

Context

Fonts d'informació

Publons, un portal per a revisors científics

Publons és un portal web que registra, valida i fa visible l’activitat dels revisors científics i permet als revisors, editors i revistes crear els seus propis perfils. Actualment, conté unes 25.000 revistes científiques així com 315.000 investigadors, que col·laboren...

Continuar llegint...

Entitats

Convocatòries

Jornades i conferències

Recursos humans

Recursos econòmics

Recursos materials

Publicacions

Tesis doctorals

Patents