Semantic Scholar aplica tècniques d’intel·ligència artificial a la cerca i descoberta de literatura científica

Semantic Scholar és un motor de cerca acadèmic desenvolupat per l'Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2). Es tracta d'un projecte sense afany de lucre que aplica la intel·ligència artificial a la cerca i descoberta de publicacions científiques, amb la...
Més

‘Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi’: Nou número

La revista Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi editada per la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat el número 2 del volum 34 (novembre 2017) en format d’accés obert. La revista publica articles...
Més

Estudi bibliomètric: ‘Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016)’

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat la 6a versió de l'estudi Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016). L'objectiu és comprovar l'abast de Google Scholar...
Més

‘Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2017’ (Informe COSCE-DECIDES 2017)

El projecte DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) és una iniciativa de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de la Fundació Bancària la Caixa. Un dels objectius del projecte, per a l'any 2017, era...
Més

Catalunya obté bons resultats a la convocatòria ERC Consolidator Grants (2017)

L'European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2017 del programa ERC Consolidator Grants, amb un import total de 630 milions d'euros destinats a 329 projectes. Com és habitual a les convocatòries anteriors de l'ERC, Catalunya s'ha situat...
Més

Convocatòries

Sobre la protecció de dades personals

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar les subscripcions a l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat

General

Context

Fonts d'informació

Entitats

Convocatòries

Jornades i conferències

Recursos humans

Recursos econòmics

Recursos materials

Publicacions

Tesis doctorals

Patents